Ngày & giờ

NGÔI TRƯỜNG MẾN YÊU

Kỷ niệm mái trường

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Ngô Tiến Hoàng)
 • (Lê Trung Hưng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu


  Tra theo từ điển:  Bảng điểm cả năm lớp 11A1

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Văn Cư
  Người gửi: Nguyễn Văn Cư (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:58' 17-05-2009
  Dung lượng: 23.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Trường THPT Cẩm Thuỷ 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Sổ tổng kết điểm học sinh
  Khối học: Khối 11 - Lớp: 11A1 Học kỳ: Cả năm

  STT Họ và tên Ngày sinh Văn Tiếng Việt Hoá học Toán Vật lý Địa lý Sinh Vật GDCD Lịch Sử Công Nghệ GD QP Tin học Thể dục Tiếng Anh Điểm tổng kết
  1 Lê Phúc Chính 18/05/1992 6.1 6.4 6.8 6.9 6.6 7.4 7.7 7.3 7 6.9 6.7 6.8 7.2 6.9
  2 Nguyễn Thị Cúc 14/07/1992 6.8 7.2 7.2 7.3 7 7.4 8 6.9 7.6 7.7 6.9 6.7 8.3 7.3
  3 Lê Thị Diệu 28/07/1992 7 6.3 6.3 6.1 6.4 7.6 8.2 7.2 6.6 7.4 5.9 6.6 6.6 6.7
  4 Mai Thị Dung 16/12/1992 6.2 5.8 5.9 6.3 6 7 7.2 6.7 7 7.3 6.9 6.2 6.7 6.4
  5 Đỗ Tiến Dũng 3/9/1992 5.4 5.7 6.8 6.7 6 6.5 6.5 6.7 7 6.9 6 7.7 5.7 6.5
  6 Hoàng Thị Duyên 19/11/1992 6.6 6 6.2 5.7 7 7.1 7.5 7.7 6.6 7.8 7 6.4 5.8 6.5
  7 Bùi Huỳnh Đức 25/06/1992 5.8 5.1 5.8 5.5 6.1 6.6 6.2 7.4 6.9 6.5 6.8 7.4 6.7 6.2
  8 Vũ Đình Giang 5/3/1992 5.5 6.4 7.1 7.2 6.8 7.1 6.6 7.4 7.6 6.8 6.7 7.2 5.8 6.8
  9 Lê Thị Hằng 29/03/1992 6.4 7.2 7 7.2 7.1 7.8 7.9 7.5 7.7 7.6 7.2 6.5 7.4 7.3
  10 Nguyễn Văn Hải 1/8/1992 5.3 5.8 6.5 7.1 6.1 6.6 7 7.1 8 6.9 7.7 6.4 6.2 6.6
  11 Nguyễn Thị Ánh Hồng 2/9/1992 7.4 7.4 7.7 8.6 7.2 7.4 7.7 8.1 7.7 7.9 7 6.4 6.6 7.6
  12 Cao Thị Hiên 7/9/1992 7.3 8 7 7.4 7.3 8.3 8.9 8 7.5 7.4 6.4 6.7 9.1 7.6
  13 Bùi Thị Hiền 20/09/1992 6.1 6.1 5.9 5.7 6.2 7.8 7.2 7.2 5.9 7.5 5.9 6.9 7.2 6.5
  14 Bùi Ngọc Hùng 26/02/1992 5.4 5.8 7.2 7.5 5.7 6.3 6.4 6.9 7.5 7 6.4 6.9 5.9 6.6
  15 Bùi Võ Hoàng 1/5/1992 5.6 5.9 5.5 6.3 6 6.3 6.6 6.8 6.5 6.8 6.8 7.1 6.3 6.2
  16 Phạm Thanh Huy 25/07/1992 5.5 5.3 6.7 5.5 6.2 6.5 6.9 6.4 5.6 6.7 6 7.4 5.7 6.1
  17 Phan Thị Huyền 18/11/1992 7.5 6.7 6.7 6.7 7.6 7.6 8.5 7.4 6.9 7.8 6.2 5.7 8.2 7.1
  18 Phạm Thị Huyền 20/06/1992 6.3 6.1 6.7 5.9 6.1 7.4 7.2 7.2 6 7.2 6.8 5.8 6.3 6.5
  19 Triệu Văn Khanh 26/09/1992 6.1 5.2 5.4 5.5 6.2 7.4 7 6.8 6.3 6.7 6.4 6.8 6.3 6.2
  20 Cao Thị Lan 21/07/1992 6.8 6.9 6 5.8 6.9 7.6 7.5 7.6 6 7.4 5.8 6.8 5.9 6.6
  21 Đỗ Văn Lâm 20/04/1992 5.4 6.1 6.5 7.1 5.9 6.8 6.9 6.8 7.4 6.8 7.2 6.3 6.4 6.6
  22 Phạm Văn Lượng 30/05/1992 5.6 6.4 6.7 6.7 6.3 6.9 7.4 7.3 7.7 5.8 8.1 6.5 5.8 6.7
  23 Lê Thị Mỹ Linh 20/12/1992 6.6 6.9 7 6.6 6.5 7.5 7.7 8 7.3 8 7.5 6.8 7.2 7.1
  24 Đỗ Thị Thuỳ Linh 22/07/1992 6.5 6.4 6.4 5.7 7.2 7.4 7.2 7.8 6.6 7.9 6.6 6.2 7 6.8
  25 Phạm Văn Long 14/05/1992 6.3 5.7 6.1 7 6.1 6.9 7.1 7.4 7.1 7 6.2 7 4.5 6.5
  26 Bùi Thị Mai 9/5/1992 5.9 5.2 4.6 5.7 6.1 6.6 6.5 7.2 5.9 7.7 6.7 6 5.5 6
  27 Phạm Thị Mai 22/02/1992 6.7 6.9 7.7 7.3 7.4 8.4 7.6 7.9 7 8 6.5 6.6 7.2 7.3
  28 Nguyễn Quỳnh Mai 1/4/1992 7.3 7.8 8 7.9 6.8 8 7.3 8 8.4 7.5 8.7 6.5 7.2 7.7
  29 Đỗ Thị Ngân 19/08/1992 6.1 6 6.8 6 6.3 7 7.2 7.4 6.3 7.9 7.8 6.3 6.1 6.7
  30 Triệu Thị Nga 25/09/1992 6.6 6.5 6 6.4 7 7.6 7 7.3 5.9 7.3 6 6.7 5.8 6.6
  31 Trương Công Nghị 16/03/1992 5.1 5.7 5.1 5.6 5 6.2 6.3 6.5 5.7 6.9 5.5 6.5 4.5 5.7
  32 Nguyễn Thị Nguyệt 5/12/1992 7.5 6.4 6.5 6 7.3 7.4 7.6 7.4 6.3 7 7.6 6 6.4 6.8
  33 Lại Thị Như 25/05/1992 7 8.5 8.5 8.4 6.9 8.6 7.4 7.7 8.4 7.6 6.6 6.9 7.1 7.8
  34 Lại Thị Nhung 25/05/1992 7 7.7 8.4 7.6 6.9 8.2 7.5 7.3 7.2 7.5 7.1 6.6 7.3 7.5
  35 Trịnh Thị Nhung 24/07/1992 6.6 7 7.1 6.6 7.4 8.3 7.3 7.6 7.6 7.3 7.9 6 7 7.2
  36 Lê Thị Quỳnh 20/02/1992 6.9 8.2 7.6 6.9 7.6 8.3 7.8 7.8 7.2 7.7 7.2 6.5 6.2 7.4
  37 Lê Cung Thông 28/02/1992 5.7 5.9 6.9 7.2 6.2 6.4 7.1 6.7 8 6.6 6.3 6.9 5.7 6.6
  38 Cao Xuân Thành 26/01/1992 6 5.1 4.6 4.4 7 6.5 6.9 6.5 5.8 6.3 6.4 6.4 5.7 5.7
  39 Trương Mai Thanh 13/12/1992 6.2 6 6.4 6.7 6.4 7.2 7 6.7 6.9 6.8 5.7 6.9 6.8 6.5
  40 Quách Thị Thuý 1/8/1992 6.8 6.3 6.5 6.1 7.1 7.4 7.3 7.4 6.5 7 7.1 6 6.6 6.7
  41 Nguyễn Văn Tụ 2/9/1992 6.1 7.3 8.1 8.8 6.2 7.2 6.9 6.4 9 6.5 8.3 6.3 5.9 7.3
  42 Cao Thu Trang 5/8/1992 6.8 8.4 8 6.7 7.2 8.4 7.6 8.1 6.9 7.9 7.5 6.4 6.9 7.5
  43 Quách Ngọc Tuyên 10/12/1992 5.7 5.6 6.9 6.2 5 6.3 6.9 6.3 6.7 6.7 6.3 7.1 6.1 6.3
  44 Hoàng Thị Tuyến 20/02/1992 6.3 7.1 6.7 7.5 7.7 6.9 8.3 6.9 6.9 7.9 6.5 6.3 5.7 7
  45 Phạm Thị XuânA 24/12/1992 7.4 7.2 7.5 7.2 7.7 8.3 8.1 8 7.3 7.4 7.4 6.3 8.2 7.5
  46 Phạm Thị XuânB 15/05/1992 6.7 6.2 6.7 6.4 7.4 7.8 7.8 6.9 6.6 7.5 7.6 6.7 6.5 6.9
  47 Hà Hải Yến 3/9/1992 7 7.1 7.7 7.8 7.2 8.3 7.7 7.3 6.9 7.7 7.9 8.5 5.7 7.5
  48 Nguyễn Thiện Tuấn 8/8/1992 6.1 5 5.1 5.5 6.9 6.6 6.7 6.4 5.9 5.9 6.9 6.4 6 5.9


  Giáo viên CN
  Nguyễn Văn Cư
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Trường THPT Cẩm Thuỷ III.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Điểm tin giáo dục